14.
Apr

Bergen Art Book Fair 2023

Fair Bergen Kunsthall
02.
Mar

Kunstbokhandel Under Press

Event Entrée, Markeveien 4B
10.
Dec

Julekortverksted med Åshild Kanstad Johnsen

Workshop Bergen • Pamflett, Møllendalsveien 68A
13.
Dec

Intro til risografi-trykk!

Workshop Bergen • Pamflett, Møllendalsveien 68A
27.
Oct

Pamflett at Tokyo Art Book Fair 2022

Fair Tokyo • Museum of Contemporary Art Tokyo